Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) truân, (2) đồn, (3) khóm, (4) bót, (5) đồnbót, (6) dồn, (7) thông,, (8) đóng 屯 tún (truân) [ Viet. 'đồn' @ '屯 tún (đồn)' + 'bót' <~ 'post' (French) | QT 屯 zhūn, tún (truân, đồn) < MC ʈwin < OC *trun | *OC (1) 屯 屯 文 屯 duːn 甲金文象屮初生葉芽,爲春初文,卜辭即有以今屯表今春者 , (2) 屯 屯 文 屯 tun | PNH: QĐ tyun4, zeon1, Hẹ tun2, zhun1 |Tang reconstruction: dhuən, djuin | Shuowen: 《屮部》屯:難也。象艸木之初生。屯然而難。从屮貫一。一,地也。尾曲。《易》曰:「屯,剛柔始交而難生。」|| Kangxi: 《康熙字典·屮部·屮部》屯:《集韻》《韻會》𠀤株倫切,音肫。《說文》難也。象艸木之初生,屯然而難。从屮貫一。一,地也,尾曲。《玉篇》萬物始生也。又《廣韻》厚也。《易·屯卦》屯,剛柔始交而難生。又屯邅,難行不進貌。《易·屯卦》屯如邅如。別作迍。又《增韻》吝也。《易·屯卦》屯其膏。又《廣韻》《集韻》徒渾切《正韻》徒孫切,𠀤音豚。聚也,勒兵而守曰屯。《前漢·趙充國傳》分屯要害。又兵耕曰屯田。《周禮·冬官》有屯部,今曰屯田司。又姓,三國蜀漢法部尚書屯度。又屯留,縣名,在上黨。 又《集韻》徒困切,音頓。 亦 姓。《風俗通》混屯,太昊之良佐,子孫因以爲氏。又叶徒沿切,音田。《馬融·廣成頌》校隊案部,爲前後屯。甲乙相伍,戊己爲堅。 || Starostin: difficult. Also used (since L.Zhou) for OC *d(h)u:n, MC don, Mand. tu/n 'to assemble, gather ; military settlement'. The latter word has a colloquial Viet. reading đồn, and a regular Sino-Viet. reading dồn; it is etymologically related to 受 *d(h)u? (q.v.). || td. 廣西壯族自治區貴港市港北區港城鎮六八村第六屯 Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū Quìgǎngshì Gǎngběi Qūgǎng Chéngzhèn lìubā Cūn dìlìu Tún. (Khóm 6, Thôn 68, Khu Cảngbắc, Trấn Cảngthành, Thànhphố Quýcảng, Khutựtrị Trángtộc Quảngtây.), 屯積 túnjī (tíchdồn), 屯兵 túnbīng (đóngbinh), 屯田 túntián (đổnđiền), 屯積 túnjī (tíchdồn) ] *** , gather, assemble, squeeze in, stuff, press in, store up, precinct, station, camp, military settlement, military post, military station, station soldiers, Also:, difficult, hardship, stingy, Tun, family surname of Chinese origin,   {ID9892  -   9/29/2019 2:21:29 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.