Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
尘 chén (trần) [ Vh @ QT 尘 (塵) chén < MC ɖin < OC *drjən | *OC 塵 塵 文 陳 rdɯn | PNH: QĐ can4, Hẹ chin2 | Kangxi: 《康熙字典·小部·三》尘:《字彙補》古文塵字。註詳土部十一畫。| Guangyun: 塵 陳 直珍 澄 眞B開 眞B 平聲 三等 開口 眞B 臻 上平十七眞 ȡʱi̯ĕn ȡǐĕn ȡjĕn ȡien ɖɣiɪn ɖɯin ɖjin chen2 drin dyn 說文本作𪋻。鹿行揚土也 || ZYYY: 塵 陳 穿 真文齊 真文 陽平 齊齒呼 tʂʰiən || Môngcổ âmvận: cin dʐin 平聲 || Starostin : For *d- cf. Xiamen tin2, Chaozhou, Fuzhou tiŋ2, Jianou te|iŋ2. || x. 塵埃 chén'āi (trầnai), 灰 huī (bụi), 粉 fěn (bụi) ] ***** , dust, dirt, ashes, cinders, Also:, this world,   {ID453116869  -   9/21/2019 10:54:36 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.