Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
場所(1) trườngsở, (2) chỗchốn, (3) nơichốn 場所 chăngsuǒ (trườngsở) [ Vh @# QT 場所 chăngsuǒ \ Vh @ 場 chăng ~ chốn, trường 庠 xiáng (tường), @ 所 suǒ ~ chỗ, nơi | QT 場 chăng, cháng (trường, tràng) < MC ɖaŋ < OC *ɫaŋ || QT 所 suǒ < MC ʂə < OC *sra? | Pt 疏舉 || td. 公共場所 gōnggòng chăngsuǒ (chỗchốn côngcộng), 工作場所 gōngzuò chăngsuǒ (nơichốn làmviệc), 色情場所 sèqíng chăngsuǒ (nơichốn muavui) ] , site, location, place, public place, Also: (Viet.), school, school site,   {ID453057884  -   6/2/2019 6:47:39 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.