Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) triển, (2) sáng 囅 chǎn (triển) [ Vh @ QT 囅 chǎn ~ ht. QT 展 zhăn < MC ʈén, ʈen < OC *tranʔ, *trans | PNH: QĐ cin2, Hẹ zhan3 | Kangxi: 《集韻》醜展切,音蕆。囅然笑貌。又《類篇》敕列切,音徹。義同。 ◎按辴囅二字,諸韻書音義大同小異,應卽一字,譌分爲二。 | Guangyun: 搌 丑善 徹 仙B開 上聲 銑 開口三等 山 仙B ţʰĭɛn thrienx/thyeen || td. 囅然而笑. Chǎn rán ér xiào. (Sángrỡ nụcười) ] , marked by a smile, smilingly, smile,   {ID453057773  -   11/26/2019 5:33:12 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.