Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) toan, (2) dấm, (3) xót, (4) chuaxót, (5) axít, (6) áxít, (7) axit, (8) chua 酸 suān (toan) [ Viet. 'áxít' <~ 'acide' (French), 'chuaxót' @& '酸 suān (chua)' + '酸 suān (xót)' | Vh @ QT 酸兒 suānr ~ QT 酸 suān < MC suan < OC *swan | ¶ sh- ~ ch-, d-(j-) | PNH: QĐ syun1, Hẹ son1 | Shuowen: 酢也。从酉夋聲。關東謂酢曰酸。𨢽,籒文酸从畯。素官切 | Kangxi: 〔古文〕𨢽【唐韻】素官切【集韻】【韻會】【正韻】蘇官切,𠀤音𩆑。【廣韻】醋也。【前漢·百官公卿表】廣安侯任越人爲太常,坐廟酒酸論。又【正字通】悲痛曰酸。| Guangyun: 酸 素官 心 桓 平聲 寒 合口一等 桓 山 suan suɑn || Handian: 形聲。 “酸”, 從 “酉”(yǒu), 與酒, 酪等有關。同本義 (vinegar)。如:酸醋 (即醋。因其味酸,故名) 。 酸類物質名 (acid) 。|| td. 酸楚 suānchǔ (chuaxót) ] , tartness, tart, sour, stiff, sore, acerbity, ache, painful, bitter feeling emotionally, emotionally painful, sad, miserable, grieved, sorrowful, Also:, vinegar, acid, gastric juice, pedantic, poor, spoiled,   {ID453071085  -   5/22/2018 2:48:26 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.