Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
痠軟(1) cànhắc, (2) rãrời, (3) rụngrời 痠軟 suān​ruǎn​ (toannhuyễn) [ Vh @# QT 酸軟 suān​ruǎn ~ QT 痠軟 suān​ruǎn | QT 痠 (酸) suān < MC suan, swʌn < OC *swan, *sōr || ​QT 軟 ruăn < MC ɳwyɜjn < OC *norʔ || Guoyu Cidian: 酸軟 suānruǎn (1) 疲乏無力。 西遊記.第二十八回:「遍體酥麻,兩腿酸軟。」紅樓夢.第十回:「精神倦怠,四肢酸軟。」(2) 痠軟 suānruǎn 身體痠痛而疲軟 ] *** , fatigue, run-down, overworked, tired, exhausted, worn out, Also:, limp and painful, aching and limp,   {ID453115937  -   12/6/2017 12:36:07 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.