Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
全然(1) toànvẹn, (2) trọnvẹn 全然 quánrán (toànnhiên) [ Vh @# QT 全然 quánrán | QT 全 quán < MC ʑjuan < OC *dzjuan || QT 然 (嘫, 燃) rán, ran < MC ɲen < OC *nan || Handian: 全然 quánrán (1) 完全,都。 魯迅 《野草·風箏》:“全然忘卻,毫無怨恨,又有什麼寬恕之可言呢?”(2) 完備,完美。 唐 元稹《敘事寄樂天書》:“僕天與不厚,既乏全然之德,命與不遇,未遭可為之事,性與不惠,復無垂範之言。” ] , completely, entirely, utterly,   {ID453069051  -   11/13/2017 12:18:58 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.