Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
韉 jiān (tiên) [ Vh @ QT 韉 jiān < MC tsɛn < OC *ʔsɯːn | *OC 韉 薦 文 箋 ʔsɯːn | PNH: QĐ zin1 | Shuowen: 《革部》韉:馬鞁具也。从革薦聲。| Kangxi: 《康熙字典·革部·十七》韉:《唐韻》《正韻》𠀤則前切,音箋。《說文》馬鞁具也。《玉篇》鞍韉也。| Guangyun: 韉 箋 則前 精 先開 先 平聲 四等 開口 先 山 下平一先 tsien tsien tsen tsɛn tsen tsen tsɛn jian1 cen zen 鞍韉 ] **** , saddle blanket,   {ID453063464  -   2/14/2020 10:55:03 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003-2020. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.