Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tiếp, (2) nối, (3) ráp, (4) gắn, (5) đón 接 jiē (tiếp) [ Vh @ QT 接 jiē, jié, chá, shà, xiè < MC tsjep < OC *cap | *OC 接 妾 盍 接 ʔseb | PNH: QĐ zip3, Hẹ ziap7, TrC zih4 | Tang reconstruction: *tziɛp | Shuowen:《手部》接:交也。从手妾聲。| Kangxi: 《康熙字典·手部·八》接:《唐韻》子葉切《集韻》《韻會》《正韻》卽涉切,𠀤音楫。《說文》交也。《廣韻》合也,會也。《易·蒙卦》子克家,剛柔接也。《疏》陽居卦內,接待羣隂。又《晉卦》晝日三接。《禮·表記》君子之接如水。《疏》如兩水相交,尋合而已。又持也,受也,承也。《禮·曲禮》接下承弣。《註》接客手下也。《史記·平準書》漢興,接秦之弊。又《增韻》接續也,連也。《禮·曲禮》堂上接武。《註》武,迹也。迹相接,謂每移足半躡之。《前漢·西域傳》烏秅國民接手飮。《註》自高山下谿㵎中飮水,故接連其手。又近也。《儀禮·聘禮》賓立接西塾。又捷也。《禮·曾子問》接祭而已矣。《疏》接,捷速也。速而祭之。又反接,謂反縛兩手也。《前漢·𨻰平傳》樊噲受詔卽反接。又姓。《史記·孟子荀卿傳》接子,齊人,學黃老道德之術。《集韻》或作擑。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤疾葉切,音捷。《禮·內則》國君世子生,接以太牢。《註》接讀爲捷,勝也。謂食其母,使補虛强氣也。又《荀子·大略篇》先事慮事謂之接。《註》接讀爲捷,速也。又測洽切,音鍤。與扱同。《周禮·地官·廩人》大祭祀,則共其接盛。《註》接讀爲扱。扱以授春人舂之。《疏》頒扱與春人。又《集韻》色甲切,音霎。與翣同。《周禮·天官·縫人衣翣柳之材註》故書翣作接。又檄頰切,音協。與挾同。亦持也。| Guangyun: 接 接 即葉 精 葉A 葉A 入聲 三等 開口 鹽A 咸 入二十九葉 tsi̯ɛp tsĭɛp tsiɛp tsjæp tsiᴇp tsiɛp tsiap jie ciep ziep 交也持也合也會也又姓三輔決録有接昕子即葉切十一 || ZYYY: 接 節 精 車遮齊 車遮 入聲作上聲 齊齒呼 tsiɛ || Môngcổ âmvận: dzÿa tsjɛ 入聲 || td. 我要接待客人 Wǒ yào jièdài kèrén (Tôi phải tiếpkhách.), 接通電話 jiētōng diànhuà (nốithông điệnthoại) | td. 接下來 jièxiàlái (kếđólà), 接待 jièdài (tiếpđón), 接睫毛 jiē méimáo (gắnlôngnheo) ] , extend, follow after, following, join, continue, receive, meet, greet, entertain, Also:, connect, connection, catch,   {ID7800  -   8/13/2018 6:38:32 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.