Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thực, (2) tự, (3) đút, (4) thức, (5) đồ, (5) xơi, (7) xực, (8) ăn 食 shí (thực) [ Vh @ QT 食 yì ~ 'ăn' 吃 chī (ngật) | QT 食 (飼, 蝕, 飠) shí, sì, yì (thực, tự) < MC ʑik < OC *ljək, *lhəks | *OC (1) 食 食 代 異 lɯɡs , (2) 食 食 職 無 ɦljɯɡ | Pt 乘力, 祥吏 | PNH: QĐ ji6, sik6, zi6, Hẹ shit8, se5 | Shuowen: 一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从食。乘力切〖注〗餐、𩚃,古文食。𠊊,食本字,从皀亼聲。㿝,古文香。| Kangxi: 《康熙字典·食部·食部》食:〔古文〕𩚃餐《唐韻》乗力切《集韻》《韻會》實職切,𠀤音蝕。《說文》一米也。《玉篇》飯食。《增韻》殽饌也。又茹也,啗也。《釋名》食,殖也,所以自生殖也。《古史考》古者茹毛飮血,燧人鑽火,而人始裹肉而燔之,曰炮。及神農時,人方食穀,加米于燒石之上而食之。及黃帝,始有釜甑,火食之道成矣。《易·需卦》君子以飮食宴樂。《書·益稷》曁稷播,奏庶艱食,鮮食。《傳》衆難得食處,則與稷教民播種之,決川有魚鱉,使民鮮食之。又《書·洪範》惟辟玉食。《註》珍食也。又食祿也。《禮·坊記》君子與其使食浮于人也,寧使人浮于食。又祭曰血食。《史記·𨻰涉世家》置守冢三十家碭,至今血食。又飮酒亦曰食。《前漢·于定國傳》定國食酒,至數石不亂。又耳食。《史記·六國表》學者牽于所聞,見秦在帝位日淺,不察其終始,因舉而笑之,不敢道,此與以耳食無異。又目食。《宋史·司馬光傳》飮食所以爲味也,適口斯善矣。世人取果餌刻鏤之,朱綠之,以爲槃案之翫,豈非以目食乎。又吐而復吞曰食。《書·湯誓》朕不食言。《左傳·僖十五年》我食吾言,背天地也。《爾雅·釋詁》食,僞也。《疏》言而不行,如食之消盡,故通謂僞言爲食言,故此訓食爲僞也。又蠱惑曰食。《管子·君臣篇》明君在上,便嬖不能食其意。又消也。《左傳·哀元年》伍員曰:後雖悔之,不可食已。《註》食,消也。又《書·洛誥》乃卜澗水東瀍水西惟洛食。《傳》卜必先墨畫龜,然後灼之,兆順食墨。又日食,月食。《易·豐卦》月盈則食。《春秋·隱三年》日有食之。又《左傳·襄九年》晉侯問於士弱曰:吾聞之,宋災,於是乎知有天道,何故。對曰:古之火正或食於心或食於咮,以出内火。又《禮·檀弓》我死,則擇不食之地而葬我焉。《註》不食,謂不墾耕。又《前漢·外戚傳》房與宮對食。《註》應劭曰:宮人自相與爲夫婦,名對食。房宮,二人名。又《揚子·方言》食閻,勸也。南楚凡已不欲喜而旁人說之,不欲怒而旁人怒之,謂之食閻。又寒食,節名。《荆楚歲時記》去冬至一百五日,卽有疾風甚雨,謂之寒食。又大食,國名,在西域波斯國西,都婆羅門,兵刃勁利,勇于野鬬。又《廣韻》戲名。博屬。又姓。漢有食子通。《希姓錄》後漢食于公。又《集韻》祥吏切《正韻》相吏切,𠀤音寺。《論語》有酒食,先生饌。《禮·曲禮》食居人之左。《註》食,飯屬也。又糧也。《周禮·地官·廩人》匪頒賙赐稍食。又以食與人也。《詩·小雅》飮之食之。《禮·內則》國君世子生,卜士之妻,大夫之妾使食子。《註》食謂乳養之也。《左傳·文元年》穀也食子。《註》食,養生也。又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤羊吏切,音異。《廣韻》人名。漢審食其,酈食其。《荀悅·漢紀》作異基。又叶式灼切,音爍。《易林》三河俱合,水怒踊躍。壞我王室,民困于食。 考證:〔《易·需卦》君子以飮食晏樂。〕謹照原文晏改宴。〔《宋史·司馬光傳》世人取果餌刻鏤之,朱緣之。〕謹照原文朱緣之改朱綠之。〔《爾雅·釋詁》食,僞也。《疏》言而不行,如日之消盡,故通謂僞言爲食言。〕謹照原文如日改如食。〔《左傳·襄九年》古之火正或食於心或食於咮,以出納火。〕謹照原文出納改出内。〔《周禮·地官·廩人》廩人賙賜稍食。〕謹按廩人二字不當重複。謹照原文廩人賙赐稍食改匪頒賙赐稍食。 | Guangyun: (1) 食 異 羊吏 以 之 志 去聲 三等 開口 之 止 去七志 jĭə jɨ jɨ jɨ yi4 jih jioh 人名漢有酈食其又音蝕 , (2) 食 食 乗力 船 職開 職 入聲 三等 開口 蒸 曾 入二十四職 dʑʰi̯ək dʑĭək dʑiək ʑiek ʑɨk ʑɨk ʑik shi2 zsjik djok 飲食大戴禮曰食穀者智惠而巧古史考曰古者茹毛飲血燧人鑚火而人始裹肉而燔之曰炮及神農時人方食穀加米干燒石之上而食之及黃帝始有釜甑火食之道成矣又戲名博屬又用也僞也亦姓風俗通云漢有博士食[于/子]公河内人乗力切二 || ZYYY: (1) 食 似 心 支思開 支思 去聲 開口呼 sɿ , (2) 食 實 審 齊微齊 齊微 入聲作平聲 齊齒呼 ʂi || Môngcổ âmvận: (1) ci dʐi 入聲, (2) yi ji 去聲 , (3) zʰi zɿ 去聲 || Starostin: to eat. Also read *lh@k-s, MC zjy\ (FQ JY 祥吏) 'to feed, give to eat' (later usually written as 飼 in that meaning). | Proto-Austro-Asiatic: *ca, Proto-Katuic: *ca, Proto-Bahnaric: *ca, Khmer: chi: < OK cja, Proto-Pearic: *cha.A, Proto-Monic: *ca:ʔ, | Ghichú: 食 yì ~> 'ăn', § 吃 chī (ngật) ăn | td. 食物 shíwù (đồăn, thứcăn), 食衣住行 shíyīzhùxíng (ănởđiđứng), 日食 rìshí (nhậtthực) ] *** , eat, food, edible, meal, animal feed, cooked cereals, especially rice, food, Also:, feed, give to eat, raise, rear, make offerings to, eclipse, KangXi radical 飠number 184   {ID11727  -   8/18/2019 7:37:40 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.