Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thuật, (2) kể 述 shù (thuật) [ Vh @ QT 述 shù < MC tʂɨt < OC *lut | *OC 述 术 物 術 ɦljud | PNH: QĐ seot6, Hẹ shut8 | Shuowen: 循也。从辵术聲。䢤,籒文从秫。食聿切 | Kangxi: 《康熙字典·辵部·五》述:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤食律切,音術。《說文》循也。《論語》述而不作。《中庸》父作之,子述之。又《廣韻》著述也。《正韻》修也,纘也,譔也。凡終人之事,纂人之言,皆曰述。《禮·樂記》識禮樂之文者能述。《又》述者之謂明。《儀禮·士喪禮》筮人許諾述命。《註》旣受命而申言之曰述。又𨻰也。《孟子》諸侯朝於天子曰述職。又冠名。《後漢·輿服志》通天冠前有山展筩,爲述。記曰:知天者冠述。又通作術。《禮·祭義》結諸心,形諸色,而術省之。《註》術,當爲述。又姓。《風俗通》魯大夫仲述之後。又叶樹僞切,音瑞。《曹植·酒賦》安沈湎而爲娛,非往聖之所述。闢酒誥之明戒,同元凶之三季。 | Guangyun: 述 術 食聿 船 術 術 入聲 三等 合口 諄 臻 入六術 dʑʰi̯uĕt dʑĭuĕt dʑiuĕt ʑjuet ʑiuɪt ʑʷit ʑwit shu2 zsjyt djvit 著述說文循也又姓風俗通云魯大夫仲述之後也 || ZYYY: 述 贖 審 魚模撮 魚模 入聲作平聲 撮口呼 ʂiu || Môngcồ âmvận: cÿu dʐy 入聲 || Starostin: to proceed, pass on, transmit. A possible etymology see under 退. || td. 前述 qiánshù (kểtrên) ] *** , state, tell, narrate, relate, Also:, proceed, pass on, transmit, follow,   {ID453070683  -   12/23/2019 2:20:24 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.