Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thác, (2) đò 舴 zé (thác) [ Vh @ QT 舴 zé ~ ht. QT 乍 zhà, zuò < MC tɕak < OC *tɕra:ks | *OC (1) 舴 乍 鐸 磔 ʔr'aːɡ , (2) 舴 乍 鐸 嘖 ʔsraːɡ | PNH: QĐ zaak3, Hẹ zak7 | Kangxi: 《康熙字典·舟部·五》舴:《廣韻》《集韻》𠀤陟格切,音磔。舴艋,小舟。《張志和詩》兩兩三三舴艋舟。又《廣韻》《集韻》《正韻》𠀤側格切,音嘖。又《集韻》實窄切,音齰。義𠀤同。| Guangyun: 舴 磔 陟格 知 陌二開 陌 入聲 二等 開口 庚 梗 入二十陌 ȶɐk ȶɐk ȶɐk ȶak ʈɣæk ʈɯak ʈaɨjk zhe trak teak 舴艋小船 舴 嘖 側伯 莊 陌二開 陌 入聲 二等 開口 庚 梗 入二十陌 tʂɐk tʃɐk tʃɐk tʃak tʃɣæk tʂɯak tʂaɨjk zha crak trak 舴艋 || Môngcổ âmvận: jay tʂaj 入聲 || td. 舴艋 zéměng (đòngang) ] *** , small boat,   {ID453076140  -   11/8/2018 11:48:53 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.