Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
胎盤(1) nhau, (2) cáinhau, (3) nhauthai 胎盤 tāipán (thaibàn) [ Vh @# QT 胎盤 tāipán | QT 胎 tāi < MC thʌj < OC *thǝ̄ || QT 盤 (槃) pán < MC bwʌn < OC *ba:n || Guoyu Cidian: 胎盤 tāipán 介於子宮內壁和胎兒之間的圓餅狀組織,中央有臍帶和胎兒相連,胎兒可藉此取得氧氣、養分,及排出二氧化碳及廢物到母體血液內,亦分泌激素促進子宮和乳腺的生長。 ] *** , placentia,   {ID453114755  -   11/3/2019 7:17:53 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.