Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thuế, (2) thối, (3) thoát, (4) thuê, (5) sưu 税 shuì (thuế) [ Vh @ QT 税 (稅) shuì, tuì, tuàn, tuō (thuế, thối, thoát) < MC ʂwɜj < OC *ɫots | *OC 税 兑 祭 稅 hljods | PNH: QĐ soei3, Hẹ choe5 | Shuowen: 租也。从禾兌聲。輸芮切 | Guangyun: 稅 稅 舒芮 書 祭A合 祭A 去聲 三等 合口 祭A 蟹 去十三祭 ɕi̯wɛi ɕĭwɛi ɕiuɛi ɕiuæi ɕiuᴇi ɕʷiɛi ɕwiaj shui4 sjyed sjvey || ZYYY: 稅 睡 審 齊微合 齊微 去聲 合口呼 ʂui || Môngcổ âmvận: shue ʂuɛ̆ 去聲 || Starostin: to let loose, to free; to give goods, presents (LZ). Also read *l^o:ts, MC thwa^\j, Mand. tuì 'a mourning ritual ('letting away the deceased')'. Cf. 脫 *l^o:t, 蛻 *l^o:ts / *l^ots. More recent semantic developments are: 'to tax, tax' ( = 'to let (smb.) give (smth.) away'), attested since Han; 'to hire, rent' ( = 'to collect (things that are) given away'), attested since Tang. Viet. thuê is a colloquial loan; standard Sino-Viet. is thuế. | x. đánhthuế ] *** , to tax, tax, duties, custom duty, duty, geld, Also:, levy a tax, pay taxes, collect taxes, hire, rent, let loose, to free, give goods, presents, a mourning ritual,   {ID453087659  -   11/28/2018 4:37:57 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.