Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thân, (2) nhắc, (3) nhắcnhở, (4) khọn, (5) khỉ 申 shēn (thân) [ Viet. 'nhắcnhở ' @&# '申誡 shēnjiè (thângiới)' ~ QT 申 shēn, xìn < MC ʂin < OC *slǝn | PNH: QĐ san1, Hẹ shin1 | Shuowen: 神也。七月,陰气成,體自申束。从臼,自持也。吏臣餔時聽事,申旦政也。凡申之屬皆从申。𠵓,古文申。𢑚,籒文申。失人切 〖注〗“吏臣”:《段注》作“吏以”。𤰶、𠭙,古文申。 | Guangyun: 申 失人 書 眞A 平聲 眞 開口三等 臻 眞A ɕĭĕn sjin || Ghichú: Theo: Nguyễn Cung Thông, "với trường hợp của Thân là chi thứ 9 trong bản đồ Hoàng Đạo. Nếu xem cách viết chữ Thân bằng bộ điền với nét giữa dài hơn với cách viết chữ Khôn (một căn bản của Kinh Dịch có từ thời Thượng cổ) thì ta thấy bộ thổ hợp với chữ Thân hài thanh. Đây là liên hệ trực tiếp giữa Thân và Khôn, tuy nhiên tiếng Việt cổ có chữ khọn là con khỉ (người Huế hay người xứ Nghệ hiện nay một số chỗ vẫn còn những câu cửa miệng “tuồng mặt con khọn” để ám chỉ những người vô tích sự, chẳng làm chẳng nên trò trống gì). Thành ra, Thân chính là khỉ, tiếng Việt cổ dù biến âm th-kh rất hiếm gặp trong tiếng Việt ngày nay nhưng nó vẫn còn dấu tích của những từ cặp đôi như: thân- cận- gần, thận- cẩn (thận trọng, cẩn trọng). " ] , the time, 3-5 p.m., 9th Earthly branch, extend, state to a superior, report, state, express, explain, Also:, repeatedly, oftentimes, again and again, family surname of Chinese origin, (Viet.), monkey,   {ID453069888  -   9/9/2019 12:07:12 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.