Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thanh, (2) sạch, (3) xanh, (4) trong 清 qīng (thanh) [ Vh @ QT 清 (淸) qīng, qìng, jìng < MC chieŋ, cieŋ < OC *shieŋ, *ce:ŋ | *OC 清 生 耕 清 shleŋ | PNH: QĐ ceng1, cing1, Hẹ ciang1, cin1 | Pt 倉經, 子丁 | Tang reconstruction: tsiɛng | Shuowen: 朖也。澂水之皃。从水靑聲。七情切〖注〗,古文淸。| KAngxi: 《康熙字典·水部·八》淸:〔古文〕𠗜《唐韻》《正韻》七情切《集韻》《韻會》親盈切,𠀤音圊。《說文》朖也。澂水之貌。《釋名》淸,靑也。去濁遠穢,色如靑也。《詩·鄭風》瀏其淸矣。又靜也,澄也,潔也。《書·舜典》直哉惟淸。又水治曰淸。《詩·小雅》泉流旣淸。又視淸明也。《詩·鄘風》子之淸揚。《註》視淸明曰淸。又《齊風》猗嗟名兮,美目淸兮。《傳》目上爲名,目下爲淸。又酒名。《周禮·天官·酒正》辨四飮之物,一曰淸。《註》淸謂醴之泲者。又凡飮皆曰淸。《周禮·天官·膳夫》凡王之饋飮,用六淸。又水名。《山海經》太時之山,淸水出焉。《水經》淸水,出河南修武縣北黑山。又江名。《廣輿記》淸江,在臨江府城南。又河名。《水經注》白溝水東北過廣宗縣,東爲淸河。又邑名。《春秋·隱四年》夏公及宋公遇于淸。《註》淸,衞邑。《詩·鄭風》淸人在彭。《正義》淸,鄭邑。又姓。宋有進士淸賢。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤疾郢切,音靜。潔也。又《集韻》《正韻》𠀤疾正切,音淨。與瀞同。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤七正切,音婧。與凊同。寒也。又《韻補》叶于羊切,音瑲。《張籍詩》籍時官休罷,兩月同遊翔。黃子陂岸曲,池曠氣色淸。 考證:〔《齊風》美目淸矣。〕謹照原文矣改兮。 | Guangyun: Guangyun: 清 清 七情 清 清開 清 平聲 三等 開口 清 梗 下平十四清 tsʰi̯ɛŋ tsʰĭɛŋ tsʰiɛŋ tsʰiæŋ tsʰiᴇŋ tsʰiɛŋ tsʰiajŋ qing1 chieng cieng 山海經曰太畤之山淸水出焉釋名曰淸靑也去濁逺穢色如靑也又靜也澄也潔也七情切二 || ZYYY: 清 青 清 庚青齊 庚青 陰平 齊齒呼 tsʰiəŋ || Môngcổ âmvận: (1) tshing ts'iŋ 平聲, (2) tshing ts'iŋ 去聲 || Starostin: Also used for *ce:ŋ, MC cieŋ (FQ JY 子丁), Pek. ji:ŋ 'be luxuriant, bushy'. The root resembles 生 OC *shreŋ < PST *chriaŋ 'fresh; green'; however, the latter is probably a derivate of *chjər 'fresh', and 青 may have a quite different origin. OC *ce:ŋ 'luxuriant, bushy' is a variant of 菁 *ceŋ id. q.v. || td. 清平 qīngpíng (thanhbình) ] *** , peaceful, purity, pure, clear, transparent, fresh, clean, be blue, be green, green color, blue color, luxuriant, bushy, Also:, completely, count, distinct, settle, Qing, The Qing Dynasty in China (1616-1912), a family surname of Chinese origin   {ID12293  -   1/16/2019 7:57:40 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.