Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thuỷ, (2) sông, (3) nước 氺 shuǐ (thuỷ) [ Vh @# QT 氺 shuǐ ~ QT 水 shuǐ < MC ʂwi < OC *tujʔ | Pt 式軌 | cđ MC 止合三上旨書 | Handian: ◎ 古同 “水”。 | Starostin: Proto-Austro-Asiatic: *dʔɨak, Thai: ʔdɨk 'to swim' (NT), Proto-Katuic: *dʔVk / *dʔV:k, Proto-Bahnaric: *dʔa:k, Khmer: dɨk < OK dik V?, Proto-Pearic: *da:k.N, Proto-Vietic: *dʔa:k, Proto-Monic: *dʔa:k, Proto-Aslian: SML dak, Proto-Viet-Muong: *dʔa:k, Thomon: da:k.31, Tum: da:k.212 (Kh 757, VHL 2, S-134) | Ghichú: Chúý cáchđọc OC *tujʔ, kếtthúc bằng -ʔ, ~ -k, của từ 'nước', âm Việtcổ là /dak/, chữHán có chữ 踏 tà, tā (đạp), 沓 tà, dá (đạp) đầy, với chữ hìnhthanh là 水 với âm Háncổ kếtthúc bằng -k, -ʔ thì khôngkhókhăngì trongviệc táitại một âm /dak/ trong tiếngViệt, và dak chora /nak/, chínhlà 'nước' . \ ¶ sh- ~ n- : td. 說 shuō (thuyết) nói, 山 shān (núi). Hầuhết các phươngngữHán đều bắtđầu bằng s-. TiếngHảinam lại đọc là tuỳ /tui3/ do sựbiếnâm s- ~ t-, giốngnhư từ 'núi' 山 shān, các phươngngữ Phúckiến khác như Hm : san11 (lit.); suã11, Trc: suã11. Từ /toa/ ta cóthể giảđịnh sựbiếnđổi tươngứng bắtđầu bằng n-, thídụ một âm 'noa' nàođó, rồi sauđó chora 'non' =< núi. (xem san, núi). Theo Starostin: MC s/- is irregular; a clear indication of *t- is given by Min forms: Xiamen cui3, Chaozhou, Fuzhou cui3. Protoform: *tujH Meaning: water, Chinese: 水 *tuj? water. Burmese: LB: Achang ti water. Kachin: m@di1 be wet. Lushei: tui, KC *Dui\ water. Lepcha: da a pond, a lake, stagnant water. | Ghichú: 'sông' là 江 jiāng -- nhưng trong tiếngHán, chữ 水shuǐ cũng cóthể dùng để chỉ sông. ] , water, liquid, fluid, Also:, river,   {ID453092014  -   2/5/2019 9:34:50 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.