Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
水性楊花(1) lẵnglơmâynước, (2) lãlơimâynước 水性楊花 shuǐ​xìng​yáng​huā​ (thuỷtínhdươnghoa) [ Viet. 'lãlơimâynước', 'lẵnglơmâynước' @&# '水雲輕薄 shuǐyúnqīngbó (thuỷvânkhinhbạc)​' | QT 水性楊花 shuǐ​xìng​yáng​huā | QT 水 shuǐ < MC ʂwi < OC *tujʔ || QT 性 xìng < MC sjɜŋ < OC *seŋs || Handian: 水性楊花 shuǐ​xìng​yáng​huā​ 水性隨勢而流,楊花隨風飄蕩。比喻婦女作風輕浮,用情不專一。 《說唐》第五八回:“ 張尹二妃終是水性楊花,最近因高祖數月不入其宮,心懷怨望。”《紅樓夢》第九二回:“大凡女人都是水性楊花,我要説有錢,他就是貪圖銀錢了。” ] (idiomatic), water disposition and aspen flowers, ever unstable as water, have a disposition as changeable as water, a woman of loose morals, a woman as unstable as water; easy to seduce, of easy virtue, ranging fancy, fickle and lascivious, skittish,   {ID453107319  -   6/1/2019 12:41:15 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.