Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thoát, (2) chốt 梲 zhuó (thoát) [ Vh @ QT 梲 zhuó < MC tʂet < OC *twat < PC **tot | *OC (1) 棁 兑 月 侻 l̥ʰoːd , (2) 棁 兑 月 拙 ʔljod , (3) 棁 兑 物 宊 l̥ʰuːd | PNH: QĐ zyut3, Hẹ zhot7 | Shuowen: (梲) 木杖也。木一本作大。榖梁傳宣十八年曰。邾人戕繒子于繒。戕猶殘也。梲殺也。梲殺謂杖殺之。今本注疏釋文皆譌從手。而唐石經初從木作梲。後改從手。唐玄度之紕繆也。後漢禰衡傳。手持三尺梲杖。按經典用爲梁上短柱之棳。從木。兌聲。他活切。又之說切。十五部。○ 梲篆舊在椎柯二篆後。今移正。 | Kangxi: 《康熙字典·木部·七》梲:《唐韻》職悅切《集韻》《韻會》《正韻》朱劣切,𠀤音拙。《玉篇》同棳。梁上楹也。《爾雅·釋宮》杗廇謂之梁,其上楹謂之梲。《註》梲,侏儒柱也。梁上短柱。《禮·禮器》管仲山節藻梲,君子以爲濫矣。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤他括切,音脫。《說文》大杖也。《淮南子·說山訓》執彈而招鳥,揮梲而呼狗。又與脫通。《荀子·禮論》凡禮,始乎梲,成乎文,終乎悅。《史記》作始乎脫。又《廣韻》他骨切,音突。又《類篇》《韻會》𠀤徒活切,音奪。又《唐韻》職芮切《集韻》《類篇》兪芮切《正韻》于芮切,𠀤音叡。義𠀤同。| Guangyun: 梲 拙 職悅 章 薛A合 薛A 入聲 三等 合口 仙A 山 入十七薛 tɕi̯wɛt tɕĭuɛt tɕiuɛt tɕjuæt tɕiuᴇt tɕʷiɛt cwiat zhuo cjyet tjvet || Môngcổ âmvận: jwÿa tʂyɛ 入聲 || Starostin: The character is also used as a loan for 銳 and 脫 q.v.; the reading *tot is therefore dubious. This could be an irregular MC reflex (ćwet instead of *śwet < OC *ƛot). ] ** (weapon), club, cane, Also:, joist, small pillar, king-post, short pillars, supporting rafters of house, short support on the beam,   {ID453077410  -   8/13/2019 4:53:22 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.