Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thư, (2) thơ, (3) viết, (4) chữ, (5) sách 書 shū (thư) [ Vh @ QT 書 shū ~ 'sách' 册 cè (thơ) ~ QT 書 shū (thư, thơ) < MC ʂə < OC *ɕɨəs, *hlja | *OC 書 者 魚 書 hlja | Tang reconstruction: shiu | Shuowen: 箸也。从聿者聲。商魚切 文四 | Kangxi: 《康熙字典·曰部·六》書:《廣韻》傷魚切《集韻》《韻會》《正韻》商居切,𠀤音舒。《說文》作𦘠,著也。从聿从者。隷省作書。《易·繫辭》上古結繩而治,後世聖人易之以書契。《註》書契,所以決斷萬事也。《周禮·地官·大司徒》六藝:禮、樂、射、御、書、數。《註》書,六書之品。又《地官·保氏》乃敎之六藝,五曰六書。《註》六書:象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲。《許愼·說文序》黃帝之史倉頡初造書契,依類象形,故謂之文,其後形聲相益,卽謂之字。著於竹帛謂之書。書者,如也。又書有六體。《前漢·藝文志》六體者,古文、奇字、篆書、隷書、繆篆、蟲書。又《說文》書有八體:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰蟲書,五曰摹印,六曰署書,七曰殳書,八曰隷書。又《尙書序疏》諸經史因物立名,物有本形,形從事著,聖賢闡敎,事顯於言,言愜羣心,書而示法,旣書有法,因號曰書。故百氏六經總曰書也。《史記·禮書註》書者,五經六籍總名也。《釋名》書,庶也。紀庶物也。又《詩·小雅》畏此𥳑書。《傳》𥳑書,戒命也。《疏》古者無紙,有事書之於𥳑,故曰𥳑書。又《周禮·天官·司書註》主計會之簿書。 又《左傳·昭六年》鄭人鑄𠛬書。《註》鑄𠛬書於鼎。又《左傳·昭六年》叔向使詒子產書。○ 按卽書牘也。又《前漢·董仲舒傳》對亡應書者。《註》書,謂詔書也。又官名。《前漢·成帝紀》初置尙書,員五人。又《百官公卿表》中書謁者。| Guangyun: 書 書 傷魚 書 魚 魚 平聲 三等 開口 魚 遇 上平九魚 ɕi̯wo ɕĭo ɕiɔ ɕiɔ ɕɨʌ ɕiɔ ɕɨə̆ shu1 sjo sjv 世本曰沮誦蒼頡作書釋名曰書庶也紀庶物也亦言著也著之𥳑紙 (求/水) 不滅也傷魚切七 || ZYYY: 書 書 審 魚模撮 魚模 陰平 撮口呼 ʂiu || Môngcổ âmvận: shÿu ʂy 平聲 || Handian: 形聲。 從聿,者聲。聿 (yù) 即筆 (viết)。 隸書省 “者”成 “曰” 。《說文》: 書,箸也。箸(著)即顯明。合起來表示用筆使文字顯明 “者、箸”音近, 故 “者”有表意作用。本義:書寫,記錄,記載) || Ghichú: còn dùng để chỉ (1) 書經 Shūjīng (Thưkinh) , (2) chữ: 六書 Lìushū (Lụcthư)' 指漢字五種字體。 篆書、八分書、真書、行書、草書。|| td. 書劄 shūzhá (láthư) ] *** , book, write, take note, calligraphy, form of a written, printed character, characters, script, written document, document, writing, mail, letter, (short form of), Book of History, Six-Books, Also:, storytelling, governmental secretary, imperial edict,   {ID7733  -   8/25/2019 12:21:35 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.