Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thư, (2) thơ, (3) viết, (4) chữ, (5) sách 書 shū (thư) [ Vh @ QT 書 shū (thư, thơ) < MC ʂə < OC *ɕɨəs | Shuowen: 箸也。从聿者聲。商魚切 文四 || Handian: 形聲。 從聿,者聲。聿 (yù) 即筆 (viết)。 隸書省 “者”成 “曰” 。《說文》: 書,箸也。箸(著)即顯明。合起來表示用筆使文字顯明 “者、箸”音近, 故 “者”有表意作用。本義:書寫,記錄,記載) || Ghichú: còn dùng để chỉ (1) 書經 Shūjīng (Thưkinh) , (2) chữ: 六書 Lìushū (Lụcthư)' 指漢字五種字體。 篆書、八分書、真書、行書、草書。|| td. 書劄 shūzhá (láthư) ] , book, write, take note, calligraphy, form of a written, printed character, characters, script, written document, document, writing, mail, letter, (short form of), Book of History, Six-Books, Also:, storytelling, governmental secretary, imperial edict,   {ID7733  -   11/5/2017 2:15:53 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.