Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thời, (2) thì, (3) thuở, (4) khi, (5) chừ, (6) giờ 時 shí (thời) [ Vh @ QT 時 shí (thời, thì) < MC ʐy < OC *dhjə, *dhə | *OC 時 寺 之 時 djɯ | Pt 市之 | PNH: QĐ si4, Hẹ she2, shi2 | Shuowen: 四時也。从日寺聲。旹,古文時从之日。市之切 | Kangxi: 〔古文〕旹《唐韻》《集韻》《韻會》市之切《正韻》辰之切,𠀤音蒔。《說文》四時也。《釋名》四時,四方各一時。時,期也,物之生死各應節期而至也。《書·堯典》敬授人時。《傳》敬記天時以授人也。《又》朞三百有六旬有六日,以閏月定四時成歲。《禮·孔子閒居》天有四時,春秋冬夏。《淮南子·天文訓》隂陽之專精爲四時。《又》三月而爲一時。 又《韻會》辰也,十二時也。 又姓。《廣韻》良吏傳有時苗。《何氏姓苑》云:今鉅鹿人。 | Guangyun:時 時 市之 常 之 之 平聲 三等 開口 之 止 上平七之 ʑi ʑĭə ʑiə dʑie dʑɨ dʑɨ dʑɨ chi2 zji zjio (晨/辰) 也廣雅曰時伺也又善也中也是也又姓良吏傳有時苗何氏姓苑云今鉅鹿人市之切七 || ZYYY: 時 時 審 支思開 支思 陽平 開口呼 ʂɿ || Môngcổ Âmvận: zhi ʐi 平聲 || Starostin: Used also for a homonymous *d(h)@ 'this; now, then'; its etymology see under 之 | ¶ sh- ~ gi- | § 時間 shíjiān (thờigiờ), 時間 shíjiān (giờgiấc) | td. 時機 shíji (thờicơ), 時勢 shíshì (thờithế), 時裝 shízhuāng (thờitrang), 時常 shícháng (thườngkhi), 時冷時熱 shí lěng shí rè (khi lạnh khi nóng), 時大時小 shídàshíxiăo (khitokhinhỏ), 識別卡存儲空間已滿時,就可能收不到新信息了. Shíbiékǎ cúnchǔ kōngjiān yǐ mǎn shí, jiù kěnéng shōu búdào xīn xìnxī le. (Khi bộlưutrữ simcạt đầy thì khôngthể thunhậnđược nhắntin mới.) ] **** , the time, hour, o'clock, a period of time, season, period, Also:, this, now, then, when, now…now…, sometimes…sometimes…, then, at that time, according to the fixed period, opportunity, at the right moment, in good time, timely, (grammatical) tense,   {ID11965  -   8/17/2019 7:29:04 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.