Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thương, (2) xót 愴 chuàng (thương) [ Vh @ QT 愴 chuàng < MC tʂaŋ < OC *shraŋ | PNH: QĐ cong3, Hẹ cong1 | Shuowen: 傷也。从心倉聲。初亮切 | Kangxi: 《唐韻》初亮切《集韻》《韻會》楚亮切,𠀤音創。《說文》傷也。从心倉聲。《廣韻》悽愴也。《禮·祭義》霜露旣降,君子履之,必有悽愴之心,非其寒之謂也。《註》初亮切。 又 《集韻》初良切 《正韻》齒良切,𠀤音昌。《集韻》悲也。《王逸·九思》𧉅蚗兮噍噍,蝍蛆兮穰穰。歲忽忽兮惟暮,余感時兮悽愴。 又《廣韻》初兩切《集韻》楚兩切,𠀤音搶。《廣韻》愴恍,失意貌。 || td. 悲愴 bēi​chuàng​ (bithương) ] , mournful, sad, grieved, sorry, broken-hearted, disconsolate,   {ID453058532  -   5/6/2018 5:01:15 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.