Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thi, (2) thây, (3) xác 尸 shī (thi) [ Vh @ QT 尸 shī < MC ʂi < OC ɫij | PNH: QĐ si1, Hẹ se1 | Shuowen: 陳也。象臥之形。凡尸之屬皆从尸。式脂切 | Kangxi: 《廣韻》式之切《集韻》升脂切《正韵》申之切,𠀤音蓍。《說文》尸,𨻰也。象臥之形。《釋名》尸,舒也。骨節解舒。不能復自勝斂也。《論語》寢不尸。《禮·喪大記》凡馮尸。興必踊。 又神象也。古者祭祀,皆有尸以依神。《詩·小雅》皇尸載起。又姓。《廣韻》秦尸佼爲商君師,著書。 又三尸,神名。 《正字通》本作𡰣,俗作尸。 || Starostin: Also means 'to set forth (sacrificial dishes)' (Schuessler.: perhaps s.w. as above). || td. 死尸 sǐshī (xácchết), 尸骸 shīhái (thihài), 尸身 shīshēn (thânxác) ] , corpse, cadaver, carcase, carcass, dead body, Also:, representative of the dead, person on behalf of the dead, impersonate the dead, a spirit tablet, preside, bear, hold, family surname of Chinese origin,   {ID453070112  -   10/11/2017 6:58:35 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.