Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thư, (2) thơ, (3) cô, (4) gái, (5) chế, (6) chị 姐 jiě (thư) [ Vh @ QT 姐 jiě (thư, thơ) < MC tsia < OC * tsia | ¶ j- ~ k-(c-) | Shuowen: 蜀謂母曰姐,淮南謂之社。今俗弟呼女兄曰姐。一曰慢也。从女且聲。兹也切 || Kangxi: 〔古文〕她毑【唐韻】兹也切【集韻】【韻會】【正韻】子野切,𠀤同姉。 || Starostin: Proto-Austro-Asiatic: *cɤj, Proto-Katuic: *ca:j, Proto-Bahnaric: WB: *ja:j Eʔ, Khmer: ce:, Proto-Monic: *ci:ʔ (VHL 38, S-48), Proto-Viet-Muong: Lo, Nguon dialect (1): si.4, Nguon dialect (2): ci.4, Arem: ci:ʔ.B, Proto-Ruc: *ci.4, Ruc : ci:.4 (NTF43, NVL138) || x. 姊 zǐ, jiě (tỷ) chị || td. 姐兒 jiěr (gái), 明儿姐去嫁人 Mínr jiě qù jiàrén (Ngàymai chế đi lấychồng. ) ] **** , older sister, elder sister, Also: title addressed to a female older than oneself, sister, cousin, young lady, miss, cousin-german, whore,   {ID5733  -   8/31/2019 10:47:38 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.