Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thặng, (2) thừa, (3) thưa, (4) trèo, (5) leo, (6) leotrèo, (7) đáp, (8) lên, (9) nhân, (10) dâng 乘 chéng (thừa) [ Viet. @& '乘 chéng (leo)' + '乘 chéng (trèo)' | QT 乘 chéng, shèng (thừa, thặng) < MC ʑiŋ < OC *ljəŋ | PNH: QĐ sing4, sing6, Hẹ shin1, shin5, TrC sêng5, sêng6 | cđ MC 曾開三平蒸船 | Tang reconstruction: jhiəng, jhiə̀ng | Kangxi: 《康熙字典·丿部·九》乘:〔古文〕𠅞𠓸《唐韻》食陵切《集韻》《韻會》神陵切,𠀤音繩。《廣韻》駕也,登也。《易·乾卦》時乘六龍以御天。又因也。《孟子》不如乘勢。《老子·道德經》乗乗兮若無所歸。又治也。《詩·豳風》亟其乘屋。又勝也。《周語》乘人不義陵也。又計也。《周禮·夏官·槀人》乘其事,試其弓弩,以下上其食而誅賞。又姓。漢煮棗侯乗昌。又《廣韻》《韻會》實證切《集韻》石證切,𠀤音剩。車也。《詩·小雅》元戎十乘,以先啓行。又物雙曰乘。《左傳·僖三十三年》弦高以乘韋先牛十二犒師。《揚子·方言》雙鴈曰乘。又物四數皆曰乘。《禮·少儀》乘壺酒。《孟子》發乗矢。又乗丘,地名。《爾雅·釋地註》乗丘,形似車乘也。又草名。《爾雅·釋草》望乘車。《註》可爲索,長丈餘。又《韻會》乘者,載也。取載事爲名。《孟子》晋之乗。◎按《韻瑞》引晋乘入平聲,誤。今宗譜曰家乘,義與史乘通。又《傳燈錄》禪有淺深階級,一小乘,一大乘。頓悟自心無漏智,此心卽佛,曰最上乘。《宋沙門契嵩·原敎篇》五乘皆統之於三藏。一人乗,二天乗,三聲聞乗,四緣覺乘,五菩薩乘。後三乘導其徒出世也。前二乗以欲不可輒去,就其情而制之也。皆去聲。 又《集韻》諸應切,音證。姓也。《說文》本作椉。| Guangyun: (1) 繩 食陵 船 蒸 平聲 蒸 開口三等 蒸 曾 zsjing/djong dʑʰĭəŋ, (2) 乗 實證 船 蒸 去聲 徑 開口三等 蒸 曾 zsjingh/djonq dʑʰĭəŋ || ZYYY: 承 澄 穿 庚青齊 庚青 陽平 齊齒呼 tʂʰiəŋ || Môngcổ âmvận: zhing ʐiŋ 平聲 || Starostin: to mount, ride. Also used for *l@ŋ-s, MC z/i\ŋ, Pek. shèng 'team of four horses, chariot with team of four horses'. Protoform: *l@<ŋ (?). Meaning: rise, ascend. Chinese: 乘 *l@ŋ to mount, ascend. Tibetan: laŋ (p. laŋs, i. loŋ) to rise, get up; sloŋ, slaŋ (p. (b)slaŋs, f. (b)slaŋ, i. sloŋ(s)) to cause to rise. Kachin: luŋ2 ascend. Lepcha: ta< -ljaŋ 'the high place', the sky, the firmament, the heavens; atmosphere. Kiranti: *liŋ to climb. Comments: A contamination with *l^a:ŋ is possible; cf. also *liŋ 'chariot' - a source of possible contamination in Chinese. | ¶ ch- ~ đ-, tr-, l- || td. 乘火車 chénghuǒchē (đápxelửa), 稟承 bǐnchéng (thưabẩm) ] *** , make use of, avail of, take advantage of, multiply, ride, mount, rise, ascend, climb, (a respectful form to address to a figure of authority) Sir, Your excellency, Your Honor, Also:, chariot with four horses, Cheng, family surname of Chinese origin,   {ID11560  -   6/3/2019 12:33:01 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.