Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
上午(1) buổitrưa, (2) bantrưa, (3) trưa, (4) buổisáng 上午 shàngwǔ (thượngngọ) [ Viet. 'trưa' @ '晝 zhōu (trú)' | Vh @# QT 上午 shàngwǔ \ Nh @ 上 shàng ~ 'sáng', ban, @ 午 wǔ ~ 'buổi' \ ¶ w- ~ b-, trưa 晝 zhòu | § chiều || Ghichú : trưa là 晝 zhòu, còn 'buổitrưa', ởđây khi ngịchđảo, một hiệntượng biếnâm hoánvị phổbiến trong khuônmẫu biếnâm Hán ~ Việt, khôngcógìkhó khi ta thiếtlập ¶ w - ~ b-, ởđây cụthể là quanhệ tươngứng wǔ ~ buổi, tươngtự, 早上 zăoshàng với khuônmẫu biếnâm ¶ z- ~ b- là một khuônmẫu biếnâm từ một âmsát hoặc tắtsát của hàngloạt khuônmẫu như t-, s- (z-, zh-, ch-, j-, q-, x-..) sang một âmmôi (~ b-, p-, m-) đủ nhiều để thiếtlập một khuônmẫu z- ~ b- . Từđồngnguyên là những từ cậnâm đồngnghĩa, cậnnghĩađồngâm, hoặc cậnnghĩa cậnâm cùng những biếndạng của chúng. Dođó 早上 zăoshàng, một từ tươngđối không cổ lắm, và khi sosánh truycứu, tạmthời bỏqua cách thểhiện của văntự, /tʂawʂɑŋ/ tươngứngvới /bwojʃɑŋ/ với ýnghĩa hoàntoàn tươngcận. Lốigiảđịnh nầy chỉlà mộtcách truytìm từnguyên trong mốiliênhệ mậtthiết chằnchịt và phứctạp, giốngnhư các hệngônngữ khác, thídụ ẤnÂu, của hai thứ tiếng Hán và Việt. | x. buổisáng, buổichiều, buổitối || td. 上午上三節課. Shàngwǔ shàng sān jiékè. (Buổisáng có ba tiếthọc.) ] , in the morning, morning, Also: (Viet.), at noon, noon, noon time, midday,   {ID10449  -   12/6/2018 5:48:44 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.