Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tề, (2) tư, (3) trai, (4) chay, (5) đều 齐 qí (tề) [ Vh @ QT 齐 (齊) qí, jī, jì, jiăn, zī, zhāi (tề, tư, trai) < MC tshiaj, tszi, tʂaj < OC *dzɛj, *tʂɛj ~ QT 劑 jì (tế) tễ, ~ QT 齋 zhāi (trai) chay | Kangxi: 〔古文〕亝【唐韻】徂兮切【集韻】【韻會】【正韻】前西切,𠀤音臍。【說文】禾麥吐穗上平也。【註】徐鍇曰:生而齊者,莫如禾麥。 又【玉篇】整也。【正韻】無偏頗也。【荀子·富國篇】必將修禮以齊朝,正法以齊官,平政以齊民。【註】齊,整也。|| td. 齊步 qíbù (đềubước), 齊整 qízhěng (chỉnhtề) ] *** , make even, even, uniform, in good order, neat, equal, blend, combine, pharmarceutical blended dose, vegetarian diet, all present, all ready, complete, Also:, Qi, name of states and dynasties at several different ancient periods, Chinese family surname   {ID453120715  -   7/4/2019 6:56:01 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.