Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
避煞 避煞 bìshà (tỵsát) [ Vh @# QT 避煞 bìshà | QT 避 bì < MC bjɜ < OC *beks || QT 煞 shā, shà ~ QT 殺 shā < MC ʂɑt < OC *sra:t || Guoyu Cidian: 避煞 bìshà 一種舊時社會的迷信。指人死之後,由道士代喪家推算鬼魂返家的日期,而預先使家人避開,稱為「避煞」。 ] (superstitious), ward off sprit of a relative deceased from coming back to haunt its house, ward off evil spirits, exorcise,   {ID453114403  -   3/11/2018 6:21:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.