Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) từ, (2) lời 辤 cí (từ) [ Vh @ QT 辤 (辭) cí < MC zjɤ < OC *lhjə | PNH: QĐ ci4, Hẹ ze2 | Kangxi: 辤:同辭。《說文》不受也。从辛从受。受卽爲辛,宜辤之也。又與文辭之辭通用。《魏志·楊修傳》絕妙好辤。 | Guangyun: 詞 似兹 邪 之 平聲 支 開口三等 止 之 zĭə zsi/szio || Starostin : words, speech; excuse, indictment, pleading. Viet. lời is an archaic loanword; regular Sino-Viet. is từ. Protoform: *l@ Meaning: speak, speech Chinese: 辭 *lh@ words, speech. Tibetan: zla, zlo (s) (p. bzlas, bzlos, f. bzlo, i. zlos) to say, tell, express. Lushei: hla a hymn, a song (KC *hla). Lepcha: li/, li-n to speak, to tell , Kiranti: *l@ , Comments: Bunan la-la. Sh. 138, Bod. 181. | x. nói | ¶ c- ~ l-, gi- || td. 卻辭 quècí (chốitừ), 辭别 cíbié (giãbiệt), 辭典 cídiǎn (từđiển), 辭職 cízhí (từchức), 辭不達意 cíbùdáyì (lờikhôngđạtý) ] **** , spoken word, words, speech, speech, talking, diction, Also:, excuse, indictment, pleading, bid farewell, say goodbye, take leave, decline, resign,   {ID453115568  -   10/5/2018 6:39:00 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.