Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) từ, (2) lời 詞 cí (từ) [ Vh @ QT 詞 cí < MC tʂɨ < OC *lhǝ | PNH: QĐ ci4, Hẹ ze2 | Shuowen: 意内而言外也。从司从言。似兹切 文二 | Kangxi: 〔古文〕𧥝 《唐韻》似兹切 《集韻》《韻會》《正韻》詳兹切,𠀤音祠。 《釋名》嗣也。令撰善言,相嗣續也。《廣韻》說也。《正韻》言也。《字彙》文也。《公羊傳·昭十一年》春秋之信史也。其詞則丘有罪焉爾。《史記·儒林傳》是時天子方好文詞。| Guangyun: 詞 似兹 邪 之 平聲 支 開口三等 之 止 zsi/szio zĭə || Starostin: 辭 cí < MC zjy < OC *lh@ lời . Sino-Tibetan words, speech; excuse, indictment, pleading Viet. lời is an archaic loanword; regular Sino-Viet. is từ. Protoform: *l@ Meaning: speak, speech Chinese: 辭 *lh@ words, speech. Tibetan: zla, zlo (s) (p. bzlas, bzlos, f. bzlo, i. zlos) to say, tell, express. Lushei: hla a hymn, a song (KC *hla). Lepcha: li/, li-n to speak, to tell , Kiranti: *l@ , Comments: Bunan la-la. Sh. 138, Bod. 181. | x. nói, lời || td. 詞語 cíyǔ (lờilẽ), 詞法 cífǎ (từpháp), 詞根 cígēn (từcăn), 詞彙 cíhuì (từvựng), 詞源 cíyuán (từnguyên) ] , word, diction, works, phrase, expression, vocable, sentences in speech, poems, writings or operas, speech, statement, classical Chinese poem, Also:, tell,   {ID453058609  -   12/3/2017 6:03:52 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.