Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tầu, (2) lầy 藪 sǒu (tầu) [ Vh @ QT 藪 sǒu ~ ht. QT 數 shù, shǔ, shuò, cù (số, sổ, sác, xúc) < MC ʂʊ, ʂauk, tʂouk < OC *sroʔ, *sroʔs, *sro:k, *shrok | PNH: QĐ sau2, Hẹ deu5 | Shuowen: 《艸部》藪:大澤也。从艸𢿙聲。九州之藪:楊州具區,荆州雲夢,豫州甫田,青州孟諸,沇州大野,雝州弦圃,幽州奚養,冀州楊紆,并州昭餘祁是也。| Kangxi: 《康熙字典·艸部·十五》藪:《唐韻》《集韻》𠀤蘇后切,音叟。《爾雅·釋地》十藪。《註》大澤也。《周禮·天官·大宰》藪牧養藩鳥獸。《風俗通》藪,厚也。有草木魚鼈,所以厚養人也。《詩·鄭風》叔在藪。又《唐韻古音》讀數。《易林》山林麓藪,非人所處。又《集韻》引《聘禮》十六斗曰籔。或从艸。又《韻會》窶藪,戴器也。《前漢·東方朔傳註》以盆盛物戴於頭者,則以窶藪薦之。《蘇林曰》藪音數錢之數。又《集韻》千𠋫切,音凑。《周禮·冬官·輪人》以其圍之,阞捎其藪。《註》藪讀爲蜂藪之藪,謂轂空壷中也。蜂藪,猶言趨也。藪者,衆輻之所趨也。 | Guangyun: 叜 蘇后 心 侯 上聲 有 開口一等 侯 流 sux/sov səu ] , marsh, swamp, wild country, marshland rich in game, a lake with jumbling weeds, clump of trees, clump of bushes, Also:, place where people or things assemble, place of concourse, gathering place,   {ID453071018  -   10/1/2018 8:09:16 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.