Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
祭灶神 祭灶神 jìzàoshén (tếTáothần) [ Viet. 'cúngÔngTáo' @& '供 灶君 gòng Zàojūn (cống Táoquân)' ~ Vh @ QT 祭灶神 jìzàoshén ~ QT 祀灶 sìzào ~ QT 祭竈 jìzào ~ QT 祭灶 jìzào | QT 祭 jì, Zhài (tế, Sái) < MC tɕjɜj < OC *ɕets || QT 神 shén, shēn < MC dʑin < OC *ljən || Guoyu Cidian: 祭灶 jìzào 五祀之一。 漢.班固.白虎通德論.卷二.五祀:「夏祭灶者,火之主,人所以自養也。」 宋.蘇軾.初到杭州寄子由詩二首之二:「莫上岡頭苦相望,吾方祭灶請比鄰。」 亦稱 為「祭灶神」、「祀灶」。 ] *** , offer sacrifices to the Kitchen God,   {ID453119391  -   2/11/2018 8:32:45 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.