Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Tế, (2) đế 泲 jǐ (tế) [ Vh @ QT 泲 jǐ ~ QT 濟 qí, jì, jǐ (kỷ, tề, tế, tể) < MC tɕiɜj < OC *ɕjə:js | *OC (1) 濟 齊 脂 濟 ʔsliːlʔ , (2) 濟 齊 脂 霽 ʔsliːls | PNH: QĐ zai3, zi2, Hẹ zi5, TrC zi2 | Shuowen: 《水部》泲:沇也。東入于海。从水𠂔聲。 | Kangxi: 《康熙字典·水部·五》泲:《玉篇》古文 濟 字。《說文》泲,沇也。東流 於 海。○ 按沇水,卽濟水。發源 爲 沇,東流 爲 濟。又 地名。《詩·邶風》出宿于泲。又莤泲,釃酒也。《周禮·天官·酒正註》泲,謂 醴 之 淸者。 | Guangyun: (1) 濟 濟 子禮 精 齊開 薺 上聲 四等 開口 齊 蟹 上十一薺 tsiei tsiei tsei tsɛi tsei tsei tsɛj ji3 cex zej , (2) 濟 霽 子計 精 齊開 霽 去聲 四等 開口 齊 蟹 去十二霽 tsiei tsiei tsei tsɛi tsei tsei tsɛj ji4 ceh zey || ZYYY: (1) 濟 濟 精 齊微齊 齊微 上聲 齊齒呼 tsi , (2) 濟 霽 精 齊微齊 齊微 去聲 齊齒呼 tsi || (1) dzi tsi 上聲 , (2) dzi tsi 去聲 ] *** , kind of white wine, clear rice wine, Also: Ji, ancient placename in Henan Province, river names in Hebei and Shandong provinces, China   {ID453063187  -   10/7/2019 3:55:29 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.