Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
撒野(1) xấcláo, (2) xấcxược 撒野 sā​yě (tảndã) [ Vh @# QT 撒野 sā​yě \ Vh @ 撒 sā ~ 'xấc', @ 野 yě ~ 'láo', 'xược' (tl.) \ OC *tʂa:ʔ | QT 撒 să, sā (tản, tát) < MC sʌt < OC *sāt || QT 野 yě, shù < MC ja, dʑo < OC *laʔ, *liaʔ || Dhuowen: 撒野 sāyě 說話放肆,舉動粗野,不遵守禮法。 紅樓夢.第七回:「眾小廝見他撒野不堪了,只得上來幾個揪翻捆倒,拖往馬圈裡去。」 ] *** , display shockingly bad behavior, behave atrociously, act wildly, terrible bad manners, (of treating a guest), atrocious way,   {ID453098860  -   4/8/2019 1:11:10 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.