Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tự, (2) đẻ, (3) tên, (4) chữ 字 zì (tự) [ Vh @ QT 字 zì < MC tsjɤ < OC *tsjəʔs | Pt 疾置 | PNH: QĐ zi6, Hẹ se5, ze3 | Shuowen: 乳也。从子在宀下,子亦聲。疾置切〖注〗𡥜、𥤪,古文。 | Kangxi: 〔古文〕𡥜𥤪【唐韻】【集韻】【韻會】疾置切【正韻】疾二切,𠀤音自。【說文】乳也。又愛也。【書·康誥】父不能字厥子。乃疾厥子。【周禮·地官·鄭註】小國貢輕,字之也。【左傳·成四年】楚雖大,非吾族也,其肯字我乎。 又文字。字者,孳也,六義相生無窮也。黃帝臣沮誦倉頡,體卦畫,摹鳥跡,引伸觸類,文字之形始立。【周禮·春官·外史】周禮春官掌達書名于四方。註古曰名,今曰字。疏滋益而多,故更稱曰字。 又名字。【禮·曲禮】男子二十冠而字。【儀禮·士冠禮】冠而字之,敬其名也。君父之前稱名,他人則稱字也。【又】女子許嫁筓而字。【註】亦成人之道也。 又女許嫁曰字。【易·屯卦】女子貞不字,十年乃字。 又畜之牝者能孕字,故謂牝曰字。【史記·平準書】乗字牝者,儐而不得聚會。亦作牸。 又姓。【正字通】宋廉州判官字諤。 | Guangyun: 字 疾置 從 之 去聲 寘 開口三等 止 之 dzʰĭə zih/dzioh || Starostin: to breed, nurture; love, cherish. Possibly derived from 子 *c@? 'child' q.v. (but the meaning 'cherish, love' seems to have a separate etymology; cf. also 慈 *z|@ 'affectionate, loving'). A later meaning (since Han) of the same word is 'character, letter' (reflected in Viet. as chữ). Regular Sino-Viet. is tự. || td. 字典 zìdiǎn (tựđiển), 字面 zìmiàn (mặtchữ), 唐 Táng (Đường) 李白 Lǐ Bái (Lý Bạch) 《寄東魯二稚子 Jì Dōng Lǔ Èr Zhìzǐ (Gởi Hai Cháunhỏ Của Đông Lỗ) 》 詩 Shī (Thơ) :“嬌女字平陽,折花倚桃邊。”Jiāonǚ zì Píngyáng, zhéhuā yǐ táo biān. (Ngườiđẹp tên Bìnhdương, ngắthoa dựa câyđàọ), 金董Jīn Dǒng (Kim Đổng) 解 jiě (giải) 元 Yuán (Nguyên) 《西廂記諸宮調 Xīxiāngjì Zhū Gōngdiào (Những âmđiệu Tâyxươngký) 》卷一 Juǎn Yī (Quyển Hai) :“緑窗嬌女字鶯鶯。” Lùchuāng jiāonǚ zì Yíngyíng. (Ngườiđẹp Lụcsong tên Oanhoanh.) ] , letter, character, letters, word, wordage, loanshift, scripts, alphabet, writings, person's name and alias, name, Also:, family surname of Chinese origin, © give birth to, bring up, girl remains to be betrothed,   {ID11626  -   6/29/2019 11:35:46 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.