Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tề, (2) tễ, (3) cứa, (4) khứa, (5) rạch, (6) chất 劑 jì (tễ) [ Vh @ QT 劑 jì, zuī (tễ, tề) < MC dʒiej, dʒjwe < OC *dʒhǝ̄js, *dʒoj \ VHh @ 質 zhí ~ chất | PNH: QĐ zai1, zai6, Hẹ zi5 | Shuowen: 齊也。从刀从齊,齊亦聲。在詣切 | Guangyun: (1) 劑 遵爲 精 支A合 平聲 支 合口三等 止 支A tsĭwe cye/zve, (2) 嚌 在詣 從 齊開 去聲 霽 開口四等 蟹 齊 dzʰiei zeh/dzey || Starostin: notch, a small notch as sign of treaty (L.Zhou). A rather strange MC reading cjwe ( < *ćoj) is also attested. During Han time a meaning 'to cut' is also attested. Finally, since Wei the word is also attested in the meaning 'to compound (medicine)', which is rendered in Viet. as tễ. | Handian: 劑, 剪齊也。—— 《爾雅》。郭璞注 :“南方人呼剪刀為劑刀。 || td. 毒劑 dú​jì​ (chấtđộc), 藥劑 yàojì (thuốctễ), 氣管擴張劑 qìguăn kuàngzhāng jì (thuốctể khuếchto khíquản), 《新書》 Xīnshū (Tânthư) : '豫讓劑面而變容,吞炭為啞。' Yú Ràng jìmiàn ěr biànróng, dūn tān wēi yă. (Dự Nhượng rạchmặt để đổidạng, nuốt than làm mình câm.) ] , small piece of dough, medicinal preparation, pharmaceutical preparation, medicament, (Chinese medicine), herbal paste, compound medicine, pill, dose, dosage, Also:, to cut, trim, adjust, notch, a small notch as sign of treaty, contract,   {ID453063228  -   7/20/2019 7:45:52 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.