Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tước, (2) sáo, (3) chóc, (4) chimchóc 雀 què, qiăo, qiāo (tước) [ Viet. 'chimchóc' @& '禽雀 qínqiāo' | Vh @ QT 雀 què, qiăo, qiāo < MC cjak < OC *tɕekw | Pt 即略 | PNH: QĐ zoek3, Hẹ ziok7 | Kangxi: 《康熙字典·隹部·三》雀:《唐韻》卽略切《集韻》《韻會》《正韻》卽約切,𠀤音爵。《說文》依人小鳥也。从小,隹。讀與爵同。《古今注》雀,一名家賔。《埤雅》雀,物之淫者。《詩·召南》誰謂雀無角。《左傳·襄二十五年》如鷹鸇之逐鳥雀也。又《書·顧命》二人雀弁。《傳》雀韋弁。《疏》雀,言如雀頭色也。又《周禮·春官·巾車》漆車藩蔽豻𧜀雀飾。又《戰國策》雀立不轉。《註》雀立,踊也。又《揚子·方言》鸝黃,或謂之楚雀。《爾雅·釋鳥》鵹黃,楚雀。《註》卽倉庚也。又《爾雅·釋鳥》鷣,負雀。《註》鷣,鷂也。善捉雀,因名。又《爾雅·釋鳥·桑鳸竊脂註》俗謂之靑雀。又《爾雅·釋鳥·桃蟲鷦註》鷦𪃦,桃雀也。俗呼爲巧婦。《疏》方言說,巧婦之名,自關而東謂之工爵,自關而西或謂之韈雀。又《揚雄·羽獵賦》𤣥鸞,孔雀。又《臨海異物志》南海有黃雀魚,六月化爲黃雀,十月入海爲魚。又《爾雅·釋草》蘥,雀麥。《註》卽燕麥也。| Guangyun: 爵 即略 精 藥開 入聲 藥 開口三等 陽 宕 ciak/ziak tsĭak || Starostin : For OC *c- and -a- can also be reconstructed (there are no rhymes and hsieh-sheng connections for the word) - but the reconstruction *c/ekw| seems preferable because the word is written as 爵 (*c/ekw|) in Late Chou. Initial q- in Mandarin is unclear. The regular Sino-Viet. reflex is tước; chóc is used in the compound chim chóc 'birds' (note that 雀 is also used as a general name for all small birds in Early Chinese). ] , sparrow, lentigo, freckle, Also:, small bird, bird,   {ID453069083  -   2/10/2018 5:29:16 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.