Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tán, (2) tà, (3) toản 酇 zàn (tán) [ Vh @ QT 酇 zàn, dá, cuó, cuán (tán, tà, toản) | PNH: QĐ zaan3, zyun2, Hẹ zan3, zon5 | Shuowen: 《邑部》酇:百家為酇。酇,聚也。从邑贊聲。南陽有酇縣。 | Kangxi: 《康熙字典·邑部·十九》酇:《廣韻》《正韻》作管切《韻會》祖管切,𠀤音纂。《集韻》聚也。《周禮·地官·遂人》四里爲酇,五酇爲鄙。又《禮·樂記》綴兆。《註》綴,謂酇舞者之位也。又《奔喪》乃爲位。《註》位有酇列之處。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤子旰切,音贊。地名。《玉篇》南陽有酇縣。《前漢·蕭何傳》封爲酇侯。又《廣韻》在丸切《集韻》《韻會》《正韻》徂丸切,𠀤音鑽。義同。又《集韻》才何切,音嵯。《前漢·地理志》沛郡有酇縣。《註》莽曰贊治。應劭曰音嵯。師古曰:此縣本爲䣜,應音是也。◎ 按《字彙補》: 蕭何封國在南陽之酇,非沛之䣜。蓋南陽酇邑爲漢隂縣,旁有筑水,古曰筑陽。何少子延初封筑陽,其明驗也。班固以酇叶何,謂蕭何封邑,與何同韻,而莽又攺䣜爲贊治,此其所以譌也。又與醝通。《周禮·天官·酒正·三曰盎齊註》如今酇白也。《釋文》卽今之白醝酒也。宜作醝,在何反。俗作鄼,非。Guangyun: 酇 櫕 在丸 從 桓 桓 平聲 一等 合口 桓 山 上平二十六桓 dzʱuɑn dzuɑn dzuɑn dzuɑn dzuɑn dzʷɑn dzwan cuan2 zuan || ZYYY: (1) 酇 贊 精 寒山開 寒山 去聲 開口呼 tsan , (2) 酇 纂 精 桓歡合 桓歡 上聲 合口呼 tsuɔn || Môngcổ âmvận: dzan tsan 去聲 || Handian: 酇 (1) cuó 又 (2) cuán ◎ '酇陽' 酇城]地名,都在河南省永城。 (3) 酇 zàn 古地名,在今湖北省老河口一帶。 (4) 周代地方組織單位之一,一百家為酇。 ] ***** (adminitrative unit in Zhou period), small administration, group of 100 families, collect, Also:, Zan, name of a county in Nanyang Prefecture, in Henan Province, China   {ID453076068  -   4/9/2019 12:37:44 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.