Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tùng, (2) thông 樅 cōng (tòng) [ Vh @ QT 樅 cōng, zōng < MC choŋj < OC *shoŋ | *OC (1) 樅 从 東 縱 ʔsloŋ , (2) 樅 从 東 樅 shloŋ | PNH: QĐ cung1, Hẹ ciung2 | Shuowen: 《木部》樅:松葉柏身。从木從聲。| Kangxi: 《康熙字典·木部·十一》樅:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤七恭切,音瑽。《說文》引《爾雅》樅,松葉柏身。郭註:今太廟梁材用此。又《前漢·霍光傳》樅木外臧椁十五具。又《詩·大雅》虡業維樅。徐讀七凶反,沈讀子容反,又音衝。《傳》言崇牙之貌樅樅然也。又撞也。《前漢·司馬相如傳》樅金鼓。又姓。《史記·高帝紀》漢王令樅公守滎陽。又《集韻》卽容切,音蹤。又《正韻》倉紅切,音悤。又《廣韻》《集韻》𠀤子用切,音縱。義𠀤同。|Guangyun: (1) 樅 縱 即容 精 鍾 鍾 平聲 三等 開口 鍾 通 上平三鍾 tsi̯woŋ tsĭwoŋ tsioŋ tsioŋ tsɨoŋ tsioŋ tsuawŋ zong1, (2) 樅 樅 七恭 清 鍾 鍾 平聲 三等 開口 鍾 通 上平三鍾 tsʰi̯woŋ tsʰĭwoŋ tsʰioŋ tsʰioŋ tsʰɨoŋ tsʰioŋ tsʰuawŋ cong1 chyung || ZYYY: 樅 蹤 精 東鍾撮 東鍾 陰平 撮口呼 tsiuŋ || Môngcổ âmvận: tshÿung ts'yuŋ 平聲 ] **** , fir, tree, fir, abies firma, a tree kindred to fir and cypress; upward turned tooth-like hooks on bell frame.   {ID453058669  -   11/4/2018 1:07:06 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.