Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tâm, (2) tim, (3) lõi, (4) lòng 心 xīn (tâm) [ Viet. 'lõi' <~ 'lòng' <~ Vh @ QT 心 xīn < MC sjɔm < OC *sjɔm | *OC 心 心 侵 心 slɯm | PNH: QĐ sam1, Hẹ sim1 | Tang reconstruction: sim | Shuowen: 人心,土藏,在身之中。象形。博士說以爲火藏。凡心之屬皆从心。息林切 | Kangxi: 《康熙字典·心部·心部》心:《唐韻》息林切《集韻》《韻會》《正韻》思林切。《說文》人心,土藏,在身之中。象形。博士說以爲火藏。《徐曰》心爲大火,然則心屬火也。《玉篇》《廣韻》𠀤訓火藏。又《荀子·解蔽篇》心者,形之君也,而神明之主也。《禮·大學疏》總包萬慮謂之心。又《釋名》心,纖也。所識纖微無不貫也。又本也。《易·復卦》復其見天地之心乎。《註》天地以本爲心者也。《正義曰》言天地寂然不動,是以本爲心者也。《禮·禮器》如松柏之有心也。《註》得氣之本也。《孔疏》得氣之本,故巡四時,柯葉無凋攺也,心謂本也。又中也。心在身之中。《詩序》情動于中。《正義曰》中謂中心。凡言中央曰心。《禮·少儀》牛羊之肺,離而不提心。《註》不提心,謂不絕中央也。《古歌》日出當心,謂日中也。《邵雍淸夜吟》月到天心處,言月當天中也。又東方五度,宿名。《史記·天官書》心爲明堂。又《禮·明堂位》夏后氏祭心。《註》氣主盛也。又《月令》季夏祭先心。《註》五藏之次,心次肺,至此則心爲尊也。又去聲。《吳棫·韻補》息吝切。《外紀》禹曰:堯舜之民,皆以堯舜之心爲心。下心字去聲。又叶思眞切,音新。《前漢·安世房中歌》我定歷數,人告其心。敕身齊戒,施敎申申。又叶先容切,音松。《詩·大雅》吉甫作頌,𥡆如淸風。仲山甫永懷,以慰其心。《前漢·禮樂志》流星隕,感惟風,籋歸雲,撫懷心。又叶思征切,音騂。《揚子·太𤣥經》勤于心否貞。又叶桑鳩切,音修。《荀子·解蔽篇》鳳凰秋秋,其翼若干,其聲若簫。有鳳有凰,樂帝之心。簫叶疏鳩切。又叶思敬切,音性。《王微觀海詩》善卽誰爲御,我來無別心。聊復寓兹興,兹興將何詠。《說文》長箋》借華心形,故惢字从心,就今文言也。若精蘊同文諸書,各以意闡古文,與今文稍遠,槪不泛引。《類篇》偏旁作忄。亦作㣺。◎按《字彙》《正字通》心俱音辛,誤。辛在眞韻,齊齒音也。心在侵韻,閉口音也。如心字去聲,音近信,然不得竟以信字音之者,蓋信字爲眞韻內辛字之去聲,乃齊齒音也。若侵韻內心字之去聲,乃閉口音,有音而無字矣。字有不可下直音者,此類是也。蓋齊齒之辛,商之商也,閉口之心,商之羽也。每一音中,具有五音,不可無別。 | Guangyun: 心 心 息林 心 侵A 侵A 平聲 三等 開口 侵A 深 下平二十一侵 si̯əm sĭĕm siəm sjem siɪm sim sim xin1 sim sim 火藏釋名曰心纎也所識纖微無不貫也息林切四 || ZYYY: 心 心 心 侵尋齊 侵尋 陰平 齊齒呼 siəm || Môngcổ âmvận: sim sim 平聲 || Ghichú: TiềnHánViệt *sjʌmʔ, § QĐ /sʌm/, Việtcổ: 'lâm' ~ 'lòng' /lɔŋʷ/ and 'tim' | § 尋 xún (tầm) tìm || td. 心情 xīnqíng (tâmtình), 點心 diănxīn (lótlòng), 心腸 xīncháng (lòngdạ), 樹心 shūxīn (lõicây), 手心 shǒuxīn (lòngbàntay) ] *** , heart, mind, soul, spirit, inner feelings, mood, intention, calculation, Also:, core, center, something inside,   {ID8532  -   11/13/2018 4:00:58 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.