Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tâm, (2) tim, (3) lõi, (4) lòng 心 xīn (tâm) [ Viet. 'lõi' <~ 'lòng' <~ Vh @ QT 心 xīn < MC sjɔm < OC *sjɔm | PNH: QĐ sam1, Hẹ sim1 | Shuowen: 人心,土藏,在身之中。象形。博士說以爲火藏。凡心之屬皆从心。息林切 | Kangxi: 《唐韻》息林切《集韻》《韻會》《正韻》思林切。《說文》人心,土藏,在身之中。象形。博士說以爲火藏。《徐曰》心爲大火,然則心屬火也。《玉篇》《廣韻》𠀤訓火藏。 | Guangyun: 心 息林 心 侵A 平聲 侵 開口三等 深 侵A sĭĕm sim || Ghichú: TiềnHánViệt *sjʌmʔ, § QĐ /sʌm/, Việtcổ: 'lâm' ~ 'lòng' /lɔŋʷ/ and 'tim' | § 尋 xún (tầm) tìm || td. 心情 xīnqíng (tâmtình), 點心 diănxīn (lótlòng), 心腸 xīncháng (lòngdạ), 樹心 shūxīn (lõicây), 手心 shǒuxīn (lòngbàntay) ] , heart, mind, soul, inner feelings, intention, Also:, core, center, something inside,   {ID8532  -   3/5/2018 3:38:20 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.