Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hai, (2) mới, (3) nữa, (4) rồi, (5) lại 再 zài (tái) [ Vh @ QT 再 zài < MC cɤj < OC *ɕjə:s | *OC 再 再 之 載 ʔsɯːs | PNH: QĐ zoi3 | Tang reconstruction: tzə̀i, tzə̀i | Shuowen: 一舉而二也。从冓省。作代切 || Starostin: twice; again, and again | ¶ z- ~ h-, m- | Kangxi: 【唐韻】【集韻】【韻會】𠀤作代切,音載。【說文】一舉而二也。从冓省。【徐曰】一言舉二也。【玉篇】兩也。【廣韻】重也,仍也。【書·禹謨】朕言不再。【禮·儒行】過言不再。【註】知過則改,故不再也。【左傳·僖五年】一之謂甚,其可再乎。又子例切,音祭。【楚辭·九章】背法度而心治兮,辟與此其無異。寧溘死而流亡兮,恐禍殃之有再。| Guangyun: 再 載 作代 精 咍 代 去聲 一等 開口 咍 蟹 去十九代 tsɑ̆i tsɒi tsᴀi tsɒi tsʌi tsəi tsəj zai4 caih zoy 重也兩也 || ZYYY: 再 在 精 皆來開 皆來 去聲 開口呼 tsai || Môngcổ âmvận: dzay tsaj 去聲 || Ghichú: Ðời Hán 再 zài (tái, MC cɤj < OC tʂjə:s) cũng cónghĩalà 'lầnhai, làmlại, lầinữa'. Tuynhiên, khôngthể kếtluận 再 zài là từnguyên của 'hai'.|| td. 等唱完歌再去剪頭髮. Děng chàngge wán zài qù qiăntóufa. (Ðợi đihát xong mới đi hớtóc.), 明天再去沒關係. Míngtiān zàiqù méi guānxì. (Mai đinữa chẳngsao.), 什麼時候定好日子,我再給您個准話. Shěnme shíhòu dìnghăo rìzi, wǒ zài gěi nín gè zhǔnhuà. (Baogiờ địnhxong ngày, rồi tôi sẽ nóichắc cho ông hay.), 一而再再而三 Yī'érzài, zài'érsān (mộtrồihai, hairồiba), 再三 zàisān (haiba), 再生 zàishēng (sốnglại), 再嫁 zàijià (táigiá) | x. lầnnữa, lặplại, hai ] *** , again, anew, more, repetitive, any longer, any more, afresh, once again, then, Also:, once more, re-, second, twice, two times, doubly, another,   {ID8360  -   10/11/2017 7:54:40 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.