Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) soạn, (2) giỏ 籫 zuǎn (soạn) [ Vh @ QT 籫 (篹) zhuàn, suǎn, zuǎn < MC swʌn < OC *sōnʔ | *OC 籫 贊 元 纂 ʔsoːnʔ 讀若纂 | Shuowen:《竹部》籫:竹器也。从 竹 贊 聲。 讀 若 纂。一曰叢。| Kangxi: 《康熙字典·竹部·十九》籫:《廣韻》作管功。《集韻》祖管切,𠀤音纂。竹器。《廣雅》籫,箸筩也。《急就篇註》籫,盛匕箸之籠。一名䈂。筩原作下桶。 | Guangyun: 籫 纂 作管 精 桓 緩 上聲 一等 合口 桓 山 上二十四緩 tsuɑn tsuɑn tsuɑn tsuɑn tsuɑn tsʷɑn tswan zuan3 cuanx zuaan 竹器 || Môngcổ âmvận: son sɔn 上聲 ] *** , bamboo utensil, bamboo basket, bamboo vessel, bamboo container,   {ID453077674  -   5/24/2019 7:05:47 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.