Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) song, (2) sào, (3) kép, (4) cặp 双 shuāng (song) [ Vh @ QT 双 (雙) shuāng, shuàng, shuān < MC < ʂɒuŋ < OC *sro:ŋ | PNH: QĐ soeng1, Hẹ sung1| Shuowen: 隹二枚也。从雔,又持之。所江切 | Kangxi: 《康熙字典·又部·二》双:《韻會》雙,俗作双,非。【韻會】雙,俗作双,非。(雙)【唐韻】所江切【集韻】【韻會】疎江切,𠀤音䉶。【說文】隹二枚也。从雔,又持之。【後漢·王喬傳】有雙鳧,從東南飛來。 又【玉篇】兩也。【儀禮·聘禮】凡獻執一雙。 又【玉篇】偶也。【詩·齊風】冠綏雙止。【箋】五人爲奇,而襄公往從而雙之。 又【正字通】溫庭筠詩:招客先開四十雙。王弇州註云:雙,五畝也。四十雙,二百畝也。或曰唐書南詔傳:官給田,四雙爲二百畝。又雲南雜志:俗耕田,三人使二牛,前牽,中壓,後驅,犂一曰爲一雙。又陶九成輟耕錄,謂一雙爲四畝,佛地以二畝爲一雙,蓋各從其方俗而名之,非有成數也。 又姓。【正字通】南北朝孝子雙泰貞。 又【集韻】朔降切,音淙。偶也。 又叶所終反。【謝惠連·七夕詩】弄杼不成藻,聳轡騖前蹤。昔離秋已兩,今聚夕無雙。 | Handian: 雲南等地少數民族計算田畝的單位[acre]。田廣二畝、四畝、五畝都可稱雙,各從方俗;無定制官為田,四十雙為二百畝。 —— 《唐書》. | Guangyun: 雙 所江 生 江 平聲 江 開口二等 江 江 ʃɔŋ srung/sheong || td. 一雙 yīchuāng (mộtcặp), 雙杠 shuānggàng (cặpgánh), 雙聲 shuāngshēng (tiếngkép), 雙音節 shuāngyīnjié (songâmtiết), 雙方 shuāngfāng (songphương), 雙全 shuāngquán (songtoàn), 雙生 shuāngshēng (songsinh)] *** a pair, pair, set of two, couple, both, two, twin, double, dual, Also:, even, follow, match, family surname of Chinese origin, two birds, measurement of (Chinese) 4 to 5 shuang equal to 1 acre, (Vietnamese) 360 m2 or 497 m2 or 1/6 of an hectare,   {ID453116283  -   7/17/2019 12:12:31 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.