Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) sử, (2) bờ 涘 sì (sử) [ Vh @ QT 涘 sì ~ ht. QT 俟 sì, qí (sự, kỵ) < MC zɨ < OC *lǝʔ | *OC 涘 矣 之 俟 sɢrɯʔ | ¶ s- ~ b- | PNH: QĐ zi6, Hẹ se5 | Shuowen: 《水部》涘:水厓也。从水矣聲。《周書》曰:「王出涘。」 | Kangxi: 《康熙字典·水部·七》涘:《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤牀史切,音俟。《說文》水厓也。《爾雅·釋丘》涘爲厓。《詩·王風》在河之涘。 | Guangyun: 涘 俟 牀史 俟 之 止 上聲 三等 開口 之 止 上六止 dʐʰi ʒĭə ʒiə ʒie ʒɨ ʐɨ ʐɨ shi4 zsrix zhiio 水岸涯也 || ZYYY: 涘 似 心 支思開 支思 去聲 開口呼 sɿ || Môngcổ âmvận: cʰi dʐʅ 上聲 ] ** , river bank, water's edge,   {ID453070931  -   10/9/2017 5:55:13 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.