Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
所生(1) sinhra, (2) sanhra, (3) songsanh, (4) songsinh 所生 suǒshēng (sởsinh) [ Vh @# QT 所生 suǒshēng | QT 所 suǒ < MC ʂə < OC *sra? || QT 生 shēng (sinh, sanh) < MC ʂɒiŋ, ʂɑiŋ < OC *shreŋ, *shreŋs || Guoyu Cidian: 所生 suǒshēng (1) 父母。 詩經.小雅.小宛:「夙興夜寐,無忝爾所生。」 (2) 誕生。 漢.趙曄.吳越春秋.夫差內傳:「吳王聞之,索然作怒,乃曰:『吾天之所生,神之所使。』」 ] *** , parents, father and mother, Also:, give birth to, be born,   {ID453117945  -   4/3/2019 2:13:29 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.