Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) súc, (2) để, (3) chứa 蓄 xù (súc) [ Vh @ QT 蓄 xù, chù < MC xük, xǝw, thük < OC *ɣuk, *ɣuks, *thǝw | Pt 許竹, 丑救 | PNH QĐ cuk1, Hẹ hiuk7, kiuk7 | Shuowen: 積也。从艸畜聲。丑六切 | Kangxi: 《唐韻》丑六切《集韻》敕六切,𠀤音矗。積也。《篇海》聚也,藏也。《詩·邶風》我有旨蓄,亦以禦冬。《箋》蓄,聚美菜。 又《晉語》蓄力一紀,可以遠矣。《註》蓄,養也。 又《廣韻》許六切,音荲。義同。《韻會》或作稸。《集韻》或作𧁖、𧁃。 又《通志·六書略》通作畜。畜,田畜也,而爲畜聚之畜,借音不借義。◎按《廣韻》《集韻》俱云:蓄,冬菜 || Starostin: Also read *ƛhuk-s, MC xǝ̀w id. MC x- is a dialectal development of *ƛh-; the regular reflexes MC ṭhük, ṭhǝ̀w (FQ 丑救) are also attested. Also written as 慉 (thus in Shi 35.5). || td. 含蓄 hánxù (hàmsúc), 蓄鬚 xùxū (đểrâu) ] , store, accumulate, store up, hold in store, hoard, preserved, dried cabbage or mustard greens, Also:, nourish, support, cherish, harbour, keep in mind,   {ID453073893  -   1/10/2019 6:07:42 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 13. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and we cannot guarantee all those words are translated with abosute accuracy. So use this website at your own risk and, especially, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or for legal advice. Your comments and corrections are always welcome.