Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
過來(1) qualại, (2) đãqua, (3) quađây, (4) tớiđây, (5) lạiđây, (6) từngtrải, (7) trảiqua, (8) làmnổi 過來 guòlái, guolai (quálại) [ Vh @# 'từngtrải', 'làmnổí ~ QT 過來 guòlái, guolai \ Vh @ 過 guò ~ đã, trải, nổi, @ 來 lái ~ tới, đây, làm | QT 過 guò < MC kwʌ < OC *kwa:js | Pt 古臥 || QT 來 lái < MC ljəj < OC *rjə:, *rjəs | cđ MC 蟹開一平咍來 | § 過失 guòshī (trótlỡ, lỡtrót) || td. 過來人 guòláirén (ngườitừngtrải), 他忙過來 Tā máng bú guòlái (Nó làmnổi) ] to manage, handle, be able to take care of, experienced, have gone through, have been to, Also: to come over, come up, (Viet.) passing by, drop by, stop by,   {ID453061990  -   9/7/2019 6:13:18 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.