Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) quyết, (2) chốt 觼 jué (quyết) [ Vh @ QT 觼 (鐍) jué ~ ht. QT 瓊 qióng < MC gjweŋ < OC *ghweŋ | *OC 觼 夐 月 玦 kʷeːd | PNH: QĐ kyut3, Hẹ giet7 | Shuowen: 《角部》觼:環之有舌者。从角夐聲。| Guangyun: 觼 玦 古穴 見 屑合 屑 入聲 四等 合口 先 山 入十六屑 kiwet kiwet kuet kuɛt kwet kʷet kwɛt jue kuet kuet 上同出≆說文 || M6ngcổ âmvận: gwÿa kyɛ 入聲 || Handian: 觼 jué ◎ 古代一种有舌的环,舌用以穿过皮带,使之固定。 ] *** , buckle, clasp, ring,   {ID453064637  -   8/10/2019 2:32:41 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.