Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) côi, (2) quế, (3) khôi 璝 guī (quế) [ Vh @ QT 璝 (瑰) guī, guì, huí (quế, côi, khôi) ~ ht. QT 傀 kuǐ, guī (khôi, ổi, quỷ) < MC khwaj < OC *khəj | *OC (1) 瑰 鬼 微 傀 kuːl, (2) 瑰 鬼 微 回 ɡuːl | PNH: QĐ gwai1 | Kangxi: 《康熙字典·玉部·十二》璝:《字彙》與瑰同 | Guangyun: (1) 瑰 回 戸恢 匣 灰 灰 平聲 一等 合口 灰 蟹 上平十五灰 ɣuɑ̆i ɣuɒi ɣuᴀi ɣuɒi ɦuʌi ɦuoi ɦwəj hui2 ghuai huoi 玟瑰火齊珠也又古回切, (2) 瑰 傀 公回 見 灰 灰 平聲 一等 合口 灰 蟹 上平十五灰 kuɑ̆i kuɒi kuᴀi kuɒi kuʌi kuoi kwəj gui1 kuai kuoi 瓊瑰石次玉又音回 || ZYYY: 瑰 魁 溪 齊微合 齊微 陰平 合口呼 kʰui || Môngcổ âmvận: (1) gue kuɛ̆ 平聲, (2) Xue ɣuɛ̆ 平聲 ] **** , a kind of semi-precious stone, fine jade, fine stone, Also:, extraordinary, marvelous, rare, fabulous, remarkable, outstanding, rose,   {ID453121383  -   10/1/2019 11:26:39 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.