Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) quán, (2) cưng, (3) quen 慣 guàn (quán) [ Vh @ QT 慣 guàn < MC kwan < OC *kʷrāns | Kangxi: 【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤古患切,音丱。習也。 又通作貫。【詩·魏風】三歲貫女。 本作摜。从手貫聲。今文作慣。|| td. 慣常 guàncháng (quenthói), 習慣 xíguàn (thóiquen), 慣串 guànchuàn (quánxuyến), 慣性 guànxìng (quentính), 慣用 guànyòng (quendùng), 他們子女被慣壞了. Tāmén zǐnǚ bèi guànhuài le. (Concái của họ bị cưng quá hư rồi.) ] , used to, habit, habitual, custom, accustomed to, familiar with, used, be used to, Also:, indulge, spoil,   {ID11933  -   3/13/2018 10:12:42 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 13. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and we cannot guarantee all those words are translated with abosute accuracy. So use this website at your own risk and, especially, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or for legal advice. Your comments and corrections are always welcome.